V současné době spočívá hlavní těžiště naší činnosti v dodávkách staveb na klíč. Novostavby a rekonstrukce tvoří vyvážený podíl objemu prací.

Dále se společnost zabývá technickým dozorem a odbornými certifikovanými posudky staveb, jež samozřejmě zahrnuje veškerou odbornou činnost od vyřízení stavebního povolení přes profesionální vedení stavby až po kolaudaci.

Dlouhodobě spolupracujeme s renomovanou projekční kanceláří, a proto jsme schopni zajistit také služby projektanta (odborné a přesné zaměření stavby, vyhotovení studie a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení i provedení stavby, včetně autorského dozoru projektanta). Na základě již zmiňované spolupráce jsme schopni v případě realizace zakázky naší společností poskytnout výraznou slevu za provedení projektové dokumentace.

Výraznou část naší činnosti tvoří bytová výstavba – jedná se o stavby a rekonstrukce rodinných domů, bytů a rekreačních objektů.

Doplňkové stavební práce – elektro, topenářské, instalatérské, malířské práce a veškeré práce PSV spojené s kompletním vybavením interiérů na klíč.

Mezi služby před realizací zakázky patří nastudování projektové dokumentace, odborná konzultace u zákazníka (včetně výběru vhodných materiálů a řešení celé zakázky) a vypracování podrobného položkového rozpočtu a harmonogramu stavby dle přání zákazníka. Po odsouhlasení cenové nabídky a harmonogramu zákazníkem je podepsána smlouva o díle (a případně objednávka), jejíž součástí je rozpočet a harmonogram.

Naše společnost klade od počátku zakázky důraz na vysokou kvalitu prováděných prací, kvalitní přípravu, kontrolu a řízení celé zakázky a seriozní a aktivní přístup k potřebám investora.

Společnost je pojištěna na případné škody způsobené její činností do výše cílové hodnoty prováděné zakázky. Od svého založení nebyla společnost v platební neschopnosti. Všechny své závazky k obchodním partnerům plníme řádným způsobem.

Na základě požadavků jsme schopni zprostředkovat poradenství ohledně financování zakázky.